Genos

Missie en kerncompetenties

Onze missie geeft eveneens ook onze drie kerncompetenties aan:

Familiebedrijven

Méér dan dertig jaar zijn familiebedrijven onze bewuste keuze als exclusief werkgebied. Vooral de menselijke factor, de “no-nonsense” aanpak, de snelle besluitvorming, de “goesting” voor ondernemerschap bleven en blijven ons aantrekken.

Ook hun minder goede kanten zijn ons niet vreemd.

Door onze jarenlange ervaring begrijpen we echter de specifieke dynamiek van familierelaties en hun invloed op het bedrijf. Naast onze economische achtergrond en ervaring is ook de psychologische factor, het onderliggend gedrag (bijvoorbeeld onder de vorm van weerstand) voor ons géén onbekende.

Dit menselijk facet boeit ons uitermate en verklaart deze bewuste keuze voor het familiebedrijf.

volgende

Helpen

Dit helpen is niet vanuit één technische specialiteit zoals van een traditionele expert-adviseur. Onze aanpak verschilt door een benadering van een onderneming vanuit een samenhangende, geïntegreerde (holistische) totaalvisie.

Integratie wil eveneens zeggen dat we ook steeds zo goed mogelijk willen samenwerken met de verschillende andere technische adviesdisciplines die voor het bedrijf in kwestie actief zijn.

Door de gebruikte methodiek van procesadvisering blijven de aangegeven oplossingen verankerd in de organisatie. “Geef een iemand een vis en hij heeft eten voor een dag, leer hem vissen en hij heeft eten voor zijn leven”

Helpen is ook méé betrokken zijn, is gebaseerd op een “gezond verstand” aanpak en het doorgeven van de “best practices”. Ook in onze rol als onafhankelijk bestuurder trachten wij op deze manier maximale betrokkenheid na te streven.

We fungeren in de meeste gevallen als een procesbegeleider, persoonlijke coach, leraar, gids of klankbord voor de familiale junior of senior bedrijfsleider, de meewerkende familieleden of het familiaal team.

volgende

Veranderen

Verandering zit in onze eigen persoonlijke dynamiek ingebakken.”Stilstand is achteruitgang”. Doel is de noodzakelijke veranderingen te initiëren, te begeleiden en of te implementeren. Om op deze manier de continuïteit voor het familiebedrijf te garanderen.

Noodzakelijke veranderingen starten echter steeds bij de familiale leiders zélf. We proberen daarom hun nieuwe inzichten mee te geven, ook op het vlak van de “zachte” vaardigheden. Hierdoor worden ook onrechtstreeks alle mensen, waarvoor deze bedrijfsleiders verantwoordelijk zijn, positief beïnvloed.

Hun bedrijven worden effectiever en zijn beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

© copyright 2010 Genos bvba
webdesign: duall
illustraties © Jurgen Walschot