Genos

Dienstverlening

2. Familie — familiezaken

Familiedynamica en conflict

“De enige die bij familieruzies luisteren naar beide partijen zijn de buren of de personeelsleden.”

Familiedynamica en conflict Conflicten zijn één van de zwakke punten van het familiebedrijf. Het inzetten van een externe mediator wordt op vandaag gezien als één van de meest aangewezen methodes voor conflictoplossing.

Deze oplossing is gebaseerd op de neutrale rol van de mediator, het feit dat het mediatieproces door beide partijen gebeurt op vrijwillige basis en dat een absolute confidentialiteit is gegarandeerd.

Het is echter beter te werken aan het voorkomen van conflicten door het organiseren van een beter overleg en het bevorderen van de onderlinge communicatie.

Voorbeeld recent uitgevoerde of lopende opdracht:
  • Oplossen van een sedert geruime tijd aanslepend familiaal conflict.

© copyright 2010 Genos bvba
webdesign: duall
illustraties © Jurgen Walschot