Genos

Dienstverlening

1. Bedrijf — familie in zaken

Veranderingsmanagement

“De enige constante is verandering”

Veranderingsmanagement Of zoals Heraclitus het eeuwen geleden uitdrukte: “Alles is in beweging, niets blijft”. Ook de familiale onderneming ontsnapt niet aan deze wetmatigheid.

Deze veranderingen zijn daarom niet altijd negatief. In de meeste gevallen zijn ze een opportuniteit om de verdere groei en continuïteit van het familiebedrijf te verzekeren. Een goede planning is echter steeds de basisvereiste voor succes.

Voorbeeld recent uitgevoerde of lopende opdracht:
  • Opzetten van een volledig professionaliseringtraject met o.a een nieuwe organisatie met ondersteunende diensten (personeel, informatica, financiën), de financiële en bedrijfseconomische rapportering en organisatiestructuur.

© copyright 2010 Genos bvba
webdesign: duall
illustraties © Jurgen Walschot