Genos

Dienstverlening

1. Bedrijf — familie in zaken

Deugdelijk bestuur van de onderneming, Corporate governance

“De code Buysse avant la lettre

Deugdelijk bestuur van de onderneming en Corporate governance De aanbevelingen voor deugdelijk bestuur zijn voor kort samengebracht in de code Buysse (voor niet genoteerde ondernemingen) of code Lippens (voor de beursgenoteerde).

Sedert méér dan tien jaar zijn wij reeds actief in familiale Raden van Advies of Bestuur, waardoor wij een belangrijke expertise over dit onderwerp hebben kunnen opbouwen, specifiek voor familiebedrijven.

Deze bedrijfsgovernance behelst de opbouw van een actieve raad van bestuur, een performant managementteam en betrokken en stabiele aandeelhouders

Voorbeeld recent uitgevoerde of lopende opdracht:
  • Opzetten van verschillende (governance)structuren : raad van advies – managementeam – overlegcomités, en dit bij verschillende klanten.
  • Zélf voorzitter of externe bestuurder van diverse familiale ondernemingen
  • Lid van enkele renumeratiecomités
  • Lid van strategiecomité

© copyright 2010 Genos bvba
webdesign: duall
illustraties © Jurgen Walschot